Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő

Neve: Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.
Cím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59. 2. em. 9.
Adatkezelő képviselője: Virágh Márton
Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: adatvedelem@project029.com

A jelen tájékoztató az adatkezelő egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelő által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

2. Adatkezelés célja

2.1 Szolgáltatás(ok) nyújtása a jogi személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől, előfizetőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, árajánlat kiadás, szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés partnerlátogatás kapcsolódó dokumentációi
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Jogos érdek- Az adatkezelő jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító
Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.2 Szolgáltatás(ok) nyújtása a természetes személyek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől, előfizetőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások, , szerződés kötés, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, személyes kapcsolattartás, telefonos rendelésfelvétel, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, kapcsolattartó és átvevői adatok kezelése, Kapcsolattartói adategyeztetés és adatfrissítés.
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, szállítási cím, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.3 Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása

Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció kiállítása
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség x
A kezelt adatok köre: Számlázási név és cím, e-mail cím
Adatkezelés tervezett határideje: Legalább 8 év

2.4 Elektronikus megfigyelő rendszer üzemeltetése

Kamerarendszer üzemeltetése a szervezet kereskedelmi telephelyein
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - Érintett hozzájárulása mely jelen esetben cselekedetben nyilvánul meg, azaz a kamerás megfigyelésre történő felhívás ellenére az Adatkezelő területére belép.
A kezelt adatok köre: arc és testkép
Adatkezelés tervezett határideje: 3 nap

2.5 Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása regisztrált felhasználók számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresése, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: e-mail
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.6 Rendezvényre, konferenciára való regisztráció

Az adatkezelő meghívott vevői, szerződéses partnerei kapcsolattartói vagy a partner cégek által delegált magánszemélyek
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás
A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: Visszavonásig

2.7 Partner kapcsolattartási adatok tisztítása

Rendezvényen résztvevők adatainak karbantartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartási adatok naprakészen tartása.
A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám
Adatkezelés tervezett határideje: az Érintett tiltakozásáig

2.8 Rendezvény fotó, video dokumentálása

Az adatkezelő a rendezvény eseményeiről fotó és videófelvételeket készít, melyeket az Adatkezelő weboldalán és egyéb social média oldalán publikál.
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás -
A kezelt adatok köre: arc és testkép
Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.9 Adatgyűjtés nyilvános forrásból

Adatbázis gyűjtés nyilvános forrásból és telefonos megkeresése, Az adatkezelő nyilvános forrásból történő adatgyűjtése során fellelhető nyilvános adatok kezelése közvetlen üzletszerzés céljából.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Jogos érdek- az Adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: Név, cégnév, beosztás e-mail, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.10 Postakezelés, küldeménykezelés

Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó ajánlott és tértivevényes postai küldemények, valamint egyéb szolgáltatókkal küldött küldemények nyilvántartása
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím
Adatkezelés tervezett határideje: A partneri szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.11 Szerződések kezelése, iktatása

Szerződések kezelése, iktatása, Az adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódó szerződések iktatása, a szerződés létrejöttekor a szerződő fél kapcsolattartói adatainak kezelése.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, telefon, beosztás, e-mail, aláírás
Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszüntetését követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.12 Megrendelések kiszállítása

Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: Szerződés
A kezelt adatok köre: Név, lakcím, szállítási cím, e-mail, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.13 Megrendelések kiszállítása

Megrendelések kiszállítása, Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, Futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra történő kiszállítás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek -Az adatkezelő jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon
Adatkezelés tervezett határideje: A kiküldést követő 4. év március utolsó munkanapja vagy az Érintett tiltakozásáig.

2.14 Utazások szervezése munkavállalóknak

Rendezvények, kiállításokra történő hivatalos kiutaztatás újságiírók és partnerek számára
Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás - A Adatkezelő jogos érdeke a munkavégzés hatékonyságának és biztonsága növelés érdekében adatkezelést végezni
A kezelt adatok köre: Név, cím, telefon, e-mail, személyi igazolvány szám, taj szám, jogosítvány szám
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

2.15 Elektronikus beléptető rendszer menedzsment

Kártyás beléptető rendszer üzemeltetése külsős partnerek számára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – a Szervezet jogos érdeke vagyontárgyainak védelme és a hozzáférés kontrolálása.
A kezelt adatok köre: Név
Adatkezelés tervezett határideje: A jogos érdek megszűnését követő 2. év március utolsó munkanapja

2.16 GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatok kezelése, adatátadási nyilvántartás, adatvédelmi incidensek, Érintetti igények kérdések
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség
A kezelt adatok köre: Név, Adatvédelmi azonosító, Érintetti kérelem, dátuma, típusa, tartalma, Érintetti kérelem eredménye, Incidens dátuma, dokumentációja, eredménye
Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.17 Cookie-k (sütik) kezelése

A felhasználók azonosítása, és a látogatók nyomon követése
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - az Adatkezelő jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.
A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
Adatkezelés tervezett határideje: Az adatrögzítéstől számított 24 óra

2.17.1 Cookie-k (sütik) adatkezelés meghatározása
 • adblock_detect:
 • ad_layer:
 • ad_intersticial:
 • web4session:

2.17.2 Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok
2.17.3 Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
2.17.4 Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, és az oldalon megjelentetett hirdetések kezelése

3. Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek - Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés
A kezelt adatok köre: e-mail, név
Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.
Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.
Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4. Adatmegadás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye: Az adatkezelés céljának meghiúsulása.

5. Érintettek köre

Az Adatkezelő által üzemeltett központi regisztrációs oldalon a belepes.web4.hu regisztrált felhasználók és az általuk megadott kapcsolattartók, valamint az adatkezelő természetes személy vevői, előfizető, partnerei, rendezvények és konferenciák résztvevői, illetve jogi személy előfizetők, partnerek munkavállalói, megbízottjai.
A belepes.web4.hu oldalon regisztráló felhasználók belépést nyernek minden, ott megjelölt szolgáltatás oldalára.

Kereskedelmi egység esetén:
A Szervezet bolthálózatában vásárló vagy a csomagpont szolgáltatást igénybe vevő természetes és a jogi személyek.

6. Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

7. Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak- kivéve ez alól az adatkezelő szervezésében meghirdetett táborok-, így kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.
Az adatkezelő az általa szervezett táborokra vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatót tesz közzé az adott tábor weboldalán.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.
A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta.
Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, Jogi tanácsadó, GDPR tanácsadó
Információbiztonsági tanácsadó, Alkalmazás fejlesztő, üzemeltető, Nyomda, Grafikus
Rendezvény szponzorjai, Rendezvényszervező, Fotó, Video szolgáltató, Hostess szolgáltató, Közösségi média oldalak, Utazási iroda, Szálláshely szolgáltatók, Programszervezők, Biztosító társaságok

8.1 Az EGT országain kívüli országokba történő adattovábbítás és garanciai

Az Adatkezelő az alábbi címzetteknek, mint adatfeldolgozónak továbbítja a felhasználók adatait:

Nem EGT tagállam címzettje:
Google.com vállalati levelező szolgáltató

Az adattovábbítás garanciái:
EU-U.S. Privacy Shield
Swiss-U.S. Privacy Shield

9. Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8.pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8.pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

Az elektronikus megfigyelő rendszer által korábban rögzített felvételekhez az Adatvédelmi Manager, a Biztonsági vezető, az IT üzemeltető és a ügyvezető férhet hozzá. Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételekhez a fent említett valamely személy jelenlétében hozzáférhet. A hozzáférést minden esetben a Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie.

Az Adatkezelő a betekintés tényéről minden esetben jegyzőkönyvet készít, melyet a társaság 1évig tárol.

9.1 Az elektronikus megfigyelő rendszer képeinek korlátozására jogosultak

Az elektronikus megfigyelő rendszer által rögzített felvételek korlátozása csak olyan esetekben valósítható meg, ha az Adatkezelő olyan eseményt észlelt, amely valószínűsíthetően veszélyezteti az elektronikus megfigyelő rendszer által elérni kívánt célt.

Az Érintett, kérésére kizárólag a saját személyéről készített felvételek kezelése korlátozható. A Érintettnek az Adatvédelmi Managernél írásban kell kérelmeznie a zárolást, megjelölve annak célját és a várható időtartamát.

Az Adatkezelő zárolási folyamat minden lépéséről jegyzőkönyvet készít, melyet az Adatkezelő 1 évig tárol.

10. Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11. Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,
 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.
Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.
 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést. A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1 A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.
Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.
 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2 Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

Ha az érintett kérelme különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szervezet megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha
 • egy hónapon belül harmadik alkalommal él az Érintett ugyanazon tárgyú a 15-22. cikk szerinti jogai gyakorlására irányuló kérelemmel.

11.3 Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.
Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.
A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12. Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

13. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait és a felvételeket a 6-os pontban megjelölt adatfeldolgozók kivételével az Európai Gazdasági Térség államain kívüli harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez NEM továbbítja.

14. Adattovábbítási nyilatkozat Bankkártyás fizetéskor

Tudomásul veszem, hogy a(z) Project029 Magyarország Szolgáltató Kft. (1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59. II/9.) adatkezelő által a(z) www.pcwplus.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, E-mail cím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-af

15. Recurring kártyaregisztrációs nyilatkozat

Az ismétlődő bankkártyás fizetés (továbbiakban: "Ismétlődő fizetés") egy, a SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció, mely azt jelenti, hogy a Vásárló által a regisztrációs tranzakció során megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés igénybevételéhez jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs tranzakciót követően a PC World Online oldalának Plus és Max szolgáltatásában (https://pcworld.hu/csomag) kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül a Kereskedő által kezdeményezve történjenek.

Figyelem(!): A bankkártyaadatok kezelése a kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártyaadatokhoz sem a Kereskedő, sem a SimplePay nem fér hozzá. A Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül a Kereskedő felel, Kereskedő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben bármilyen igényérvényesítés kizárt. Jelen tájékoztatót átolvastam, annak tartalmát tudomásul veszem és elfogadom.

16. Előfizetési időszak

A szerződés a havi előfizetéses konstrukció esetén minden alkalommal 30 napra jön létre, az éves konstrukció esetén pedig 365 napra. Az előfizetés automatikusan megújul, kivéve amennyiben az előfizetés a megújulás előtti időszakban lemondásra kerül. A Felhasználó az automatikus megújítást bármikor (az VI. fejezet 4. pontjára is figyelemmel) egyoldalúan megszüntetheti a https://pcworld.hu/account címen elérhető felületen. Ebben az esetben a szerződés az aktuális előfizetési időszak végével szűnik meg, és a kártyaregisztráció is törlésre kerül.

17. Díjfizetés, számlázás

A PC World Plus és PC World Max szolgáltatásért a Felhasználó előfizetési időszakonként előfizetési díjat fizet. Az előfizetési díj mindenkori mértéke megtalálható a https://pcworld.hu/csomag oldalon. Az Adatkezelő az ÁSZF módosítására vonatkozó szabályok alkalmazásával egyoldalúan jogosult az előfizetési díjakat módosítani.

Az előfizetési díj az előfizetési időszakra előre esedékes. Az előfizetési díj magába foglalja az általános forgalmi adót és valamennyi költséget.

Az előfizetési díjat a Felhasználó elektronikus úton, elektronikus bankkártyás fizetéssel, a Simple Pay fizetési szolgáltatás rendszerén (üzemeltető: OTP Mobil Kft., ÁSZF: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/) keresztül fizetheti meg.

A Felhasználónak a regisztráció során tett, erre irányuló nyilatkozata esetén az Adatkezelő jogosult a Felhasználó által megadott bankkártya-adatok felhasználásával az előfizetési időszak lejártát megelőző 5 nappal a következő előfizetési időszakra esedékes díjat automatikusan beszedni mindaddig, amíg a Felhasználó az ügyfélfiókjában ezzel ellentétes nyilatkozatot nem tesz. Amennyiben a nyilatkozatot az aktuális előfizetési időszak lejártát megelőző 5 napon belül teszi meg, úgy a nyilatkozat a következő előfizetési időszakot követően irányadó.

Az előfizetési díjról a számlát az Adatkezelő kizárólag elektronikus úton állítja elő, és a Felhasználó által megadott elektronikus levélcímre küldi meg.

18. Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:
 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

19. Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére. A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

20. Google Analytics

A weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/

21. Google Adwords

A weboldal a GoogleAdwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Google adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weboldaltól.

22. Facebook

A NAIH állásfoglalása alapján az Adatkezelő minta a Facebook oldal létrehozója előre meghatározott adatkezelési szabályokhoz csatlakozik, a beállítási opciók közötti választásra csak korlátozott lehetősége van, így az adatkezelés felülvizsgálatára, módosítására nincs valódi ráhatása.
A fentiek következtében az Adatkezelő a facebook oldal tekintetében nem minősül adatkezelőnek.

23. Böngészők cookie kezelése

Ha többet szeretne megtudni arról, hogy az Ön böngészője milyen cookie-kat használ, kérjük, látogasson el az Ön böngészőjének megfelelő, alábbi weboldalak egyikére:

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Windows Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955

Amennyiben mobil készüléket használ, az alábbi oldalakon tájékozódhat:
Android: http://developer.android.com/reference/android/webkit/CookieManager.html
Blackberry: http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/3200 /Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
IOS: http://support.apple.com/kb/PH5042

24. Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:
 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: "GDPR"),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Infó törvény"),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: "Számviteli törvény"),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: "Ptk."),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: "Fogyasztóvédelmi törvény")
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: "Vagyonvédelmi törvény").

25. Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

Elnök: dr. Péterfalvi Attila,
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Elehetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu,
Budapest, 2020. szeptember 30.


Lépjen kapcsolatba velünk

Kapcsolat

Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.
Kiadó címe: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59. II/9.

Ügyfélszolgálat

Sajtókapcsolat