ÁSZF

Általános szerződési feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) szabályozzák a Project029 Magyarország Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett a https://piacter.project029.com/ című honlapról és társ honlapokról elérhető Webshopból történő vásárlások során Szolgáltató és Felhasználó/Vásárló között létrejövő szerződéseket.

Felhasználó/Vásárló a weboldalon történő regisztrációval és foglalással nyilatkozik az ÁSZF teljes terjedelmében való elfogadásáról, erre tekintettel kérjük Felhasználókat/Vásárlókat szíveskedjenek jelen feltételeket - az Adatvédelmi Szabályzattal egyetemben - figyelmesen átolvasni és értelmezni.

1. Fogalom meghatározások

 • Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF): általános szerződési feltételnek minősül az a szerződési feltétel, amelyet az egyik fél több szerződés megkötése céljából egyoldalúan, a másik fél közreműködése nélkül előre meghatároz, és amelyet a felek egyedileg nem tárgyaltak meg
 • Szolgáltató: a https://piacter.project029.com/ internetes honlapot és az ezen működő Webshopot üzemeltető Project029 Magyarország Szolgáltató Kft. gazdasági társaság
 • Felhasználó: az a természetes személy vagy jogi személy, aki regisztrációjával belép Szolgáltató honlapjaira és igénybe veszi a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalakat és alkalmazásokat
 • Vásárló: az a Felhasználó, aki a Webshopon keresztül megrendelést kíván indítani, ezért a vásárláshoz szükséges, alábbiakban ismertetett minden szükséges adatot megadó regisztrációt teljesíti, terméket, szolgáltatást rendel meg
 • Felek: Szolgáltató és Felhasználó/Vásárló együttesen
 • Fogyasztó: az a természetes személy Felhasználó szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy
 • Webshop: Szolgáltató által üzemeltetett https://piacter.project029.com/ online felület, melyen a Felhasználók, Vásárlók böngészhetnek, szolgáltatásokat és termékeket rendelhetnek meg.
 • Társ honlapok: Szolgáltató vagy partnerei által üzemeltetett honlapok, melyekről Szolgáltató Webshopja elérhető

 1. http://www.gsplus.hu
 2. http://www.pcwplus.hu
 3. http://www.computertrends.hu
 4. http://www.puliwood.hu
 5. http://www.helloworldonline.hu
 • Szolgáltatások átirányított elérése: Szolgáltató szolgáltatásainak több fórumon való reklámozása és nagyobb nyilvánosság általi elérése végett Szolgáltató honlapjának, Webshopjának elérésére társ honlapokon, valamint egyéb bármilyen más honlapon keresztül is lehetőség van. Szolgáltató különböző közösségi oldalakon való megjelenése alapján is elérhetők Szolgáltató honlapjai, Webshopja.
 • Adatkezelés: az Adatvédelmi Szabályzatban szabályozott rendelkezések szerint az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása

2. Webshopot üzemeltető Szolgáltató adatai:

Cégnév: Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.
Székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 59. 2. em. 9.
Cégjegyzékszám: 01-09-357277
Nyilvántartásba bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27922965-2-42
E-mail: info@project029.hu
Telefon: (+36-1)-577-4300

3. Általános rendelkezések

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden szolgáltatásra, amelyet Szolgáltató Magyarország területén nyújt. A szolgáltatás kapcsán létrejött szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ektv.) vonatkozik.
Szolgáltató Webshopja nemcsak a https://piacter.project029.com/ honlapról, hanem Szolgáltató társ honlapjairól, valamint egyéb Szolgáltató szolgáltatásait, termékeit reklámozó weboldalakról is elérhető. Jelen ÁSZF irányadó akkor is, ha Szolgáltató szolgáltatása más weboldalon keresztül érhető el. Irányadó továbbá Szolgáltató szolgáltatásának minden olyan felhasználási módjára (mobil weboldal, mobil alkalmazások, Facebook oldal, stb.), amelyeken keresztül a Szolgáltató rendelési rendszere elérhető.(Szolgáltatások átirányított elérése)

A Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben a weboldalon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.

4. A vásárlás menete

a. Regisztráció, adatszolgáltatás

Szolgáltató honlapjain kétféle regisztrálásra van lehetősége a honlapokon böngésző személyeknek.

Regisztráció honlapokon történő bejelentkezéshez, hírlevélre történő feliratkozáshoz

A két regisztrációs forma közül az egyik az, amikor a honlapon böngésző személy nevének és email címének megadásával kizárólag a honlapokon való bejelentkezéshez vagy hírlevélre történő feliratkozáshoz adja meg adatait. Ezen regisztrációs forma alkalmával Felhasználó még nem indíthat megrendeléseket

Regisztráció Webshopban történő vásárláshoz

Másik regisztrációs forma alkalmazásával, a már regisztrált Felhasználó illetve a honlapon még regisztrációval nem rendelkező regisztrálni vágyó Vásárló megrendeléseket indíthat, vásárolhat a Szolgáltató által biztosított termékkínálatból. Amennyiben vásárolni kívánó személy még nem rendelkezik regisztrációval, úgy a megrendelés előfeltétele, hogy a regisztrációs oldalon az összes szükséges adatot megadja, amelyek a következők: név, e-mail cím, postai cím, számlázási cím, telefonszám. Megrendelés indítására a már regisztrált Felhasználónak a korábban megadott adatain túl meg kell adnia további adatokat, melyek, a szerződéshez szükségesek vagyis a postai címet, számlázási címet, telefonszámot.

Szolgáltató a Felhasználók/Vásárlók által megadott adatokat az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott módon kezeli.

Felhasználó/Vásárló kizárólag saját személyes adatait adhatja meg a weboldalon.

A sikeres regisztrációhoz Felhasználónak/Vásárlónak az adott mező kipipálásával el kell fogadnia a jelen ÁSZF-et és Adatvédelmi Szabályzatot. A mező kipipálásával Felhasználó/Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF és az Adatvédelmi Szabályzat valamennyi rendelkezését megismerte, megértette, azokat maradéktalanul betartja, és annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megadott adatok pontosságáért, aktualitásáért és valóságtartalmáért kizárólag Felhasználó/Vásárló felel. Szolgáltató kizár mindenfajta felelősséget, amely a weboldalon megadott adatok helytelenségéből, elírásból vagy nem valós adatok megadásával összefüggésben merül fel. Szolgáltatót Felhasználó/Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Felhasználó/Vásárló köteles a regisztrációhoz tartozó jelszavát titokban tartani és gondosan kezelni. Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó/Vásárló a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely, nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

b. A termékek kiválasztása

Vásárló a Webshopban kiválasztja a megvásárolni kívánt terméket. A termék részletes ismertetője a termékre történő kattintással érhető el. A termék megrendeléséhez Vásárló a „Kosárba rakom” gombra történő kattintással a terméket egy virtuális kosárba helyezi. A kosár tartalma a jobb felső sarokban található ikonra kattintással tekinthető meg, itt lehet rendelkezni az egyes tételek mennyiségéről, törléséről. Vásárló a kosár megtekintése során meggyőződhet a rendelése helyességéről és a megrendelt termékek pontos vételáráról. Szolgáltató honlapjai a vételárak adóval növelt (bruttó) összegét tartalmazzák. Magazin-előfizetés esetén a feltüntetett előfizetési díj a termék leírása során megjelölt időtartamra vonatkozó teljes előfizetési díjat magában foglalja.

c. Átvétel, fizetés

Vásárló az alábbi átvételi módok közül választhat:
 • Magyarországon belül házhozszállítás futárszolgálat útján - díjfizetés ellenében
 • Személyes átvétel Szolgáltató (Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.) székhelyén - díjtalan
 • Magazin előfizetés esetén postai kiszállítás - díjtalan

Vásárló az alábbi fizetési módok közül választhat:
 • Banki átutalás a megrendelés folyamata során a Szolgáltató (Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.) által megjelölt bankszámlára
 • Bankkártyás fizetés a CIB Bank biztonságos szerverén keresztül, a CIB bank fizetési oldalán
 • Személyes átvétel esetén készpénzes fizetés

d. Megrendelés véglegesítése

Vásárló a szállítási és fizetési lehetőségekről való döntést követően a következő oldalon vagy külön emailben összesítést kap a megrendeléséről, amelyen szerepel a megrendelt termék(ek) pontos elnevezése, rövid leírása, bruttó vételára, a választott szállítási és fizetési lehetőségek, valamint az azokhoz kapcsolódó esetleges többletköltségek. Vásárló a „Megrendelés” gombra kattintva véglegesíti a megrendelését. Szolgáltató számítógépes rendszere automatikus visszajelzést küld a vásárló által megadott e-mail címre a megrendelés beérkezéséről. Vásárló a megrendelés véglegesítése előtt visszatérhet a megrendelési folyamat bármelyik korábbi fázisához és módosíthatja vagy kijavíthatja a saját, illetve megrendelése adatait.

e. A Megrendelés feldolgozása, szerződés létrejötte

Szolgáltató a megrendelés beérkezésétől számított 24 órán belül feldolgozza a megrendelést, és e-mailben tájékoztatja vásárlót arról, hogy a megrendelést az ott megadott feltételekkel tudja-e teljesíteni, és ha igen, akkor milyen határidővel. Felek között a szerződés a Szolgáltató megrendelést elfogadó visszajelzésével jön létre, illetve amennyiben a felek a teljesítési feltételekről tovább egyeztetnek, akkor valamennyi lényeges feltétel tisztázását követően. Felek a jelen pontban leírt folyamat eredményeképp egyszeri alkalomra szóló, határozott ideig tartó szerződést hoznak létre. A szerződés a felek teljesítésével megszűnik. A szerződés meghatározott feltételeket felek a szerződés létrejöttét követően csak közösen módosíthatják. Nem jön létre szerződés felek között, ha Vásárló bármilyen olyan módon el akar térni Szolgáltató ajánlatától, melyről Szolgáltató előzetesen nyilatkozta, hogy arra nincs lehetőség.

f. Teljesítés

Szolgáltató a végleges visszaigazolásban szereplő adatokkal teljesíti Vásárló megrendelését az ott meghatározott határidőn belül. Átutalással, illetve bankkártyával történő fizetés esetén Szolgáltató a vételár beérkezését követően kezdi meg a teljesítést.

5. A létrejött szerződés

Szolgáltató és Vásárló között létrejött szerződés nyelve magyar és nem minősül írásbeli szerződésnek. Szolgáltató az Adatvédelmi Szabályok figyelembe vételével tárolja a megrendelések adatait és azok utólag hozzáférhetőek, kivéve, ha Szolgáltató az Infotv. és az Ektv. rendelkezéseinek, illetve az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően törölte az adott megrendelés adatait.

6. Hibás teljesítés

Szolgáltató teljesítése hibásnak minősül, ha a termék vagy szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban meghatározott minőségi követelményeknek. Nem minősül hibás teljesítésnek, ha Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte vagy ismernie kellett.

a. Kellékszavatosság

Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Vásárló a Ptk. rendelkezései szerint jogosult kellékszavatossági igényt érvényesíteni. Vásárló - választása szerint - az alábbi igényekkel élhet:
 • Vásárló kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy Szolgáltató számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
 • Vásárló kérheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását.
 • Vásárló a Szolgáltató költségére kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja a hibát, illetve a szerződéstől elállhat, ha Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, illetve annak nem tudott ésszerű (legalább 15 napos) határidőben eleget tenni, illetve ha a vásárlónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Vásárló jelentéktelen hiba miatt nem állhat el a szerződéstől.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott költségeket azonban köteles Szolgáltató részére megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre Szolgáltató adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Vásárló köteles a hibát haladéktalanul, de legkésőbb annak felfedezése után 2 hónappal közölni. A kellékszavatossági igény elévülése 2 év, azon túl az igény nem érvényesíthető. Ha Vásárló a teljesítést követő 6 hónapon belül jelzi a hibát, a kellékszavatossági igénynek az a feltétele, hogy, a hiba közlése és annak igazolása, hogy a terméket (vagy szolgáltatást) Szolgáltatótól vásárolta Vásárló. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után Vásárló köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

b. Termékszavatosság

Hibás termék esetén Vásárló választhat, hogy kellékszavatossági jogait gyakorolja, vagy termékszavatossági igényt érvényesít. A termékszavatosság keretében Vásárló csak kijavítást vagy kicserélést kérhet.

A termékszavatosság körében a termék akkor minősül hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Vásárló a termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti, ezt követően a termékfelelősségre vonatkozó jogosultságát elveszíti.

Termékszavatossági igényt kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben lehet gyakorolni. A termék hibáját a vásárló köteles bizonyítani.

Gyártó (forgalmazó) mentesül a termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy
 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

Gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. A termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

c. Jótállás

Szolgáltató jogszabály alapján nem köteles jótállásra, önkéntes jótállást nem vállal.

7. Késedelem

Ha Szolgáltató a vállalt határidőn belül nem adja át a megrendelt terméke(ke)t, Vásárló követelheti a teljesítést, illetve ha a teljesítéshez fűződő érdeke megszűnt, elállhat a szerződéstől. Vásárló a teljesítéshez fűződő érdek megszűnésének bizonyítása nélkül is elállhat a szerződéstől, ha
 • a szerződést a felek megállapodása alapján vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni, vagy
 • Vásárló az utólagos teljesítésre megfelelő póthatáridőt tűzött, és a póthatáridő eredménytelenül telt el.

Ha Vásárló a szerződésszerűen felajánlott és teljesített szolgáltatást nem fogadja el, akkor késedelembe esik, amely kizárja Szolgáltató egyidejű késedelmét.

Vásárló fizetési késedelme esetén Szolgáltató a Ptk. szerinti késedelmi kamatra jogosult.

8. Elállási jog

a. Az elállási jog gyakorlásának szabályai

A jelen pont szerinti elállási, illetve felmondási jog csak akkor illeti meg Vásárlót, ha a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek - a Ptk. 8:1. § (1) bekezdésének 3. pontja alapján fogyasztónak - minősül.

Vásárló indokolás nélkül elállhat Szolgáltatóval a webshopon keresztül kötött szerződéstől
 • a termék
 • több termék esetén az utoljára szolgáltatott termék
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tétel vagy darab,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül, rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatás átvételétől, illetve szolgáltatás nyújtása esetén a szerződés létrejöttétől számított 14 napon belül.

Az elállási jog a szerződés megkötésének napja és a termék megérkezésének napja közötti időszakban is gyakorolható.

Vásárló az elállási jogát Szolgáltatóhoz címzett és Szolgáltató részére kézbesített egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Vásárló a nyilatkozatát akár postai küldeményben, akár e-mail útján eljuttathatja Szolgáltatóhoz.

b. Szolgáltatások visszatérítése

Vásárló elállása esetén Szolgáltató az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti Vásárló által ellenszolgáltatásként fizetett teljes összeget, az igénybe vett fizetési móddal megegyező módon. Ha Vásárló beleegyezik, és Vásárlót ebből adódóan semmilyen többletköltség nem terheli, Szolgáltató más fizetési módot is alkalmazhat.

Vásárló köteles a terméket az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaszolgáltatni Szolgáltató részére. A visszaküldés költsége Vásárlót terheli. A termék visszaszolgáltatásáig, illetve a visszaküldés kétséget kizáró igazolásáig Szolgáltató a termék megfizetett ellenértékét visszatarthatja. Szolgáltató csak erre irányuló, kifejezett önkéntes és írásbeli vállalás esetén gondoskodik a termék visszaszállításáról.

Vásárló csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

c. Felmondás

Ha Vásárló kérésére Szolgáltató már az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt megkezdi a szolgáltatás teljesítését, Vásárló az elállásra nyitva álló határidőn belül a szerződés felmondására, nem pedig elállásra jogosult. Ebben az esetben vásárló a teljesítéssel arányosan köteles megfizetni a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt összegét. Ha Vásárló bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.

d. Kivételek

Vásárló nem gyakorolhatja elállási jogát
 • a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha Szolgáltató a teljesítést a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és Vásárló tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 • olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállás, illetve a felmondás gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
 • olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vásárló személyére szabtak;
 • romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 • olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 • olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
 • olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 • olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél Szolgáltató vásárló kifejezett kérésére keresi fel vásárlót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából, kivéve vásárló által kifejezetten kért szolgáltatáson és a szolgáltatás elvégzéséhez felhasznált cserealkatrészeken felül kínált szolgáltatások és termékek vonatkozásában;
 • lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően vásárló a csomagolást felbontotta;
 • hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 • nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 • lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 • a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha Szolgáltató Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási, illetve felmondási jogát.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

Felek vitás kérdéseiket elsődlegesen egyeztetések útján rendezik.

Felhasználó/Vásárló panaszaival közvetlenül Szolgáltatóhoz fordulhat a jelen ÁSZF 2. pontjában megadott elérhetőségeken. Szolgáltató a beérkezett panaszokat rögzíti és azokra a lehető leghamarabb válaszol. Az írásbeli formában beérkezett panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban - elutasító válasz esetén indoklással ellátva - megválaszolja. A panaszt és a panaszra adott válaszlevél másolati példányát 3 évig megőrzi az ellenőrző hatóságoknak való bemutatás végett.

Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

Felhasználó/Vásárló Szolgáltatón kívül más fórumokhoz is fordulhat panaszával. Panaszával megkeresheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot. Hatóság elérhetőségei a következők:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH)
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Levelezési cím: 1428 Budapest, Pf. 20.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
E-mail: nfh@nfh.hu
Honlap: www.nfh.hu

Felhasználónak/Vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti:, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Felhasználó/Vásárló a Szolgáltatóval szemben fennálló követeléseit bírósági úton is érvényesítheti.

Amennyiben Felhasználó/Vásárló a vitás ügyét már korábban megpróbálta közvetlenül Szolgáltatóval rendezni, vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat. Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
Székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Fax: 06 (1) 488 21 86
Telefon: 06 (1) 488 21 31


10. Adatkezelés

Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos részletes szabályokat az Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

11. Vegyes rendelkezések

A Szolgáltató által üzemeltetett weboldal biztonsági foka megfelelő, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi Felhasználó/Vásárló részéről az internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra való csatlakozás miatt következett be. Felhasználót/Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

Kifejezetten tilos a weboldalon törvényileg nem engedélyezett tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. Szolgáltató fenntartja a jogot Felhasználók/Vásárlók által feltöltött tartalmak törlésére.

Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.

Jelen szabályzat 2017. Június 1. napjától kezdődő hatállyal visszavonásig érvényes.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosítást Szolgáltató köteles a hatályba lépést megelőző legalább 15 napon belül a weboldalon egységes szerkezetben közzétenni.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

Amennyiben Szolgáltató a szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. A Szolgáltató magatartásának, egy alkalommal történő szabályzatban foglaltaktól való eltérése nem eredményezi azt, hogy a későbbiekben lemond az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásáról

Szolgáltató a Webshop honlapjának, társ honlapoknak és azok bármely részletének és az azokon megjelenő valamennyi tartalomnak, valamint a weboldalak terjesztésének tekintetében minden jogot fenntart magának. Nem engedélyezett a honlapokon található tartalmak, adatok, információk vagy anyagok másolása, sokszorosítása, újra megjelentetése, az adatok továbbítása, közzététele, hirdetése, terjesztése, eladása, átruházása vagy módosítása, kivéve, ha ahhoz Szolgáltató előzetesen írásban hozzájárult.Budapest, 2020. szeptember 30.
Lépjen kapcsolatba velünk

Kapcsolat

Project029 Magyarország Szolgáltató Kft.
Kiadó címe: 1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 59. II/9.

Ügyfélszolgálat

Sajtókapcsolat